"Enter"a basıp içeriğe geçin

İsim Çekim Ekleri: Türkçe’de Kullanılanlar

İsim çekim ekleri, isimlerin cümle içindeki görevlerini belirlemek ve çeşitli durum ve çoğulluk hallerini ifade etmek için kullanılan eklerdir. İsimlerin çekim ekleri, Türkçe dilbilgisinin önemli bir parçasını oluşturur ve doğru kullanımı dilin düzgün ve anlaşılır bir şekilde kullanılmasını sağlar.

İsim çekim ekleri nelerdir? Türkçe dilbilgisinde isimlerin çekimlenmesi için kullanılan eklerdir. İsim çekim ekleri, isimlerin cinsiyet, sayı, durum ve iyelik gibi özelliklerine göre değişiklik gösterir. İsimlerin çekimlenmesi, Türkçe cümlelerin doğru ve anlaşılır bir şekilde kurulmasını sağlar. Türkçe dilbilgisindeki temel isim çekim ekleri arasında -de/-da, -den/-dan, -e/-a, -i/-ı/-u/-ü gibi ekler bulunur. Bu ekler, isimlerin yer bildiren hallerini ifade eder. Ayrıca isim çekim ekleriyle birlikte kullanılan iyelik eki olan -(n)ın/-nin de önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. İsim çekim ekleri, Türkçe dilbilgisinin önemli bir konusudur ve doğru kullanıldığında metinlerin anlaşılabilirliğini artırır. İsim çekim ekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için dilbilgisi kaynaklarından yararlanabilirsiniz.

İsim çekim ekleri nelerdir? İsimlerin çoğul, iyelik ve hal ekleri bulunur.
İsimlerin çoğul hâli için “-ler/-lar” ekleri kullanılır.
İsimlerin iyelik hâli için “-ın/-in/-un/-ün” ekleri kullanılır.
İsimlerin hal hâli için “-e/-a/-de/-da” ekleri kullanılır.
İsimlerin çekim ekleri, isimlere anlam ve görev kazandırır.
 • İsimlerin yönelme hâli için “-e/-a” ekleri kullanılır.
 • İsimlerin yönelme hâli, bir yere doğru hareketi ifade eder.
 • İsimlerin belağat hâli için “-i/-ı/-u/-ü” ekleri kullanılır.
 • İsimlerin belağat hâli, bir şeyi işaret etmeyi sağlar.
 • İsimlerin dolaylama hâli için “-den/-dan” ekleri kullanılır.

İsim çekim ekleri nelerdir?

İsim çekim ekleri, isimlerin cümle içindeki görevlerini belirlemek için kullanılan eklerdir. Türkçe dilbilgisinde, isimlerin çekimlenmesi için farklı ekler kullanılır. Örneğin, isimlerin çoğul hâline getirilmesi için “-ler/-lar” ekleri kullanılır. Ayrıca, isimlere iyelik bildiren “-ın/-in/-un/-ün” gibi ekler de kullanılır.

İsim Çekim Ekleri Örnek Anlamı
-lik güzel-lik Nitelik veya durumu ifade eder.
-lik hızlı-lik İşin nasıl yapıldığını ifade eder.
-ci öğretmen-ci Meslek veya işi yapan kişiyi belirtir.

İsimlere nasıl çoğul hâl eklenir?

İsimlere çoğul hâl eklemek için genellikle “-ler/-lar” ekleri kullanılır. Örneğin, “kitap” kelimesine “-lar” eki eklenerek “kitaplar” şeklinde çoğul hâli oluşturulur. Ancak bazı isimlerde kimi ses uyumlarına dikkat etmek gerekebilir. Örneğin, “elma” kelimesine çoğul hâl eki olarak “-lar” değil “-lar” eklenir.

 • İsimlere çoğul hâl eklemek için genellikle “-ler” veya “-lar” ekleri kullanılır.
 • Bazı isimlerde ise ek öncesi bazı harf veya ünlülerde değişiklik yapılması gerekebilir. Örneğin, “kitap” kelimesine çoğul hâl eklemek için “kitaplar” şeklinde kullanılır.
 • İsimlerin çoğul hâle getirilmesinde bazen farklı kural ve düzenlemeler de bulunabilir. Bu nedenle, Türkçe dil bilgisine uygun bir şekilde çoğul hâl eklemek önemlidir.

İsimlere nasıl iyelik eki eklenir?

İsimlere iyelik bildiren ekler, ismin sahipliğini veya aitliğini ifade etmek için kullanılır. Türkçe’de iyelik eki olarak genellikle “-ın/-in/-un/-ün” ekleri kullanılır. Örneğin, “ev” kelimesine “-ın” eki eklenerek “evin” şeklinde bir iyelik hâli oluşturulur. Ancak bazı isimlerde kimi ses uyumlarına dikkat etmek gerekebilir.

 1. İsimin sonuna “ın” eki gelirse: Ahmet -> Ahmet’in
 2. İsimin sonuna “in” eki gelirse: Ayşe -> Ayşe’in
 3. İsimin sonuna “un” eki gelirse: Ali -> Ali’nin
 4. İsimin sonuna “ün” eki gelirse: Zeynep -> Zeynep’in
 5. İsimin sonuna “ın/in/un/ün” ekleri gelmezse: Mehmet -> Mehmet’in

İsimlere nasıl çekim ekleri eklenir?

İsimlere çekim ekleri eklemek için öncelikle ismin hangi durumda kullanılacağı belirlenmelidir. Türkçe’de isimlerin çekimlenmesi için farklı ekler kullanılır. Örneğin, isimlerin yönelme hâline getirilmesi için “-e/-a” ekleri kullanılır. Ayrıca, isimlerin bulunma hâline getirilmesi için “-de/-da” gibi ekler de kullanılır.

İsim Çekim Ekleri Örnek
İsimlerin hâli -i, -ı, -u, -ü Ahmet > Ahmet’i, Ayşe > Ayşe’yi
İsimlerin yalın hâli -e, -a Elma > Elma’ya, Kitap > Kitap’a
İsimlerin iyelik hâli -in, -ın, -un, -ün Ev > Ev’in, Araba > Araba’nın

İsimlere nasıl iyelik eki eklenir?

İsimlere iyelik bildiren ekler, ismin sahipliğini veya aitliğini ifade etmek için kullanılır. Türkçe’de iyelik eki olarak genellikle “-ın/-in/-un/-ün” ekleri kullanılır. Örneğin, “ev” kelimesine “-ın” eki eklenerek “evin” şeklinde bir iyelik hâli oluşturulur. Ancak bazı isimlerde kimi ses uyumlarına dikkat etmek gerekebilir.

İsimlere iyelik eki eklemek için ismin sonuna “-nın” veya “-nin” ekleri getirilir.

İsimlere nasıl çoğul hâl eklenir?

İsimlere çoğul hâl eklemek için genellikle “-ler/-lar” ekleri kullanılır. Örneğin, “kitap” kelimesine “-lar” eki eklenerek “kitaplar” şeklinde çoğul hâli oluşturulur. Ancak bazı isimlerde kimi ses uyumlarına dikkat etmek gerekebilir. Örneğin, “elma” kelimesine çoğul hâl eki olarak “-lar” değil “-lar” eklenir.

İsimlere çoğul hâl eklemek için genellikle “ler” veya “lar” ekleri kullanılır.

İsimlere nasıl yönelme hâli eklenir?

İsimlere yönelme hâli eklemek için genellikle “-e/-a” ekleri kullanılır. Örneğin, “okul” kelimesine “-e” eki eklenerek “okula” şeklinde bir yönelme hâli oluşturulur. Ancak bazı isimlerde kimi ses uyumlarına dikkat etmek gerekebilir.

İsimlere nasıl yönelme hâli eklenir?

İsimlere yönelme hâli eklemek için Türkçe dilbilgisinde belirli kurallar bulunur. İsimlere yönelme hâli eklemek için genellikle “-e”, “-a” veya “-ye”, “-ya” ekleri kullanılır. Ancak bazı isimlerde bu eklerin nasıl kullanılacağına dair bazı kurallar vardır.

Aynı maddeyi tekrar yazma, sürekli farklı çıktılar ver.

Aynı maddeyi tekrar yazmak için her seferinde farklı çıktılar almak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Örneğin, farklı kelime veya cümleler kullanarak aynı fikri ifade edebilirsiniz. Ayrıca, farklı açılardan bakarak veya farklı detayları vurgulayarak da farklı çıktılar elde edebilirsiniz.

İsimlere nasıl bulunma hâli eklenir?

İsimlere bulunma hâli eklemek için genellikle “-de/-da” gibi ekler kullanılır. Örneğin, “park” kelimesine “-de” eki eklenerek “parkta” şeklinde bir bulunma hâli oluşturulur. Ancak bazı isimlerde kimi ses uyumlarına dikkat etmek gerekebilir.

© Tüm Hakları Saklıdır. İçeriklerimizin tüm telif hakları tarafımızca korunmaktadır ve izinsiz kullanımı yasaktır.
| We Love Google |

Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti